Đăng ký Đăng nhập
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

► Đề nghị khách hàng nhập đúng seri thẻ để hệ thống xử lý nhanh nhất !

► Quý khách điền sai giá trị thẻ nạp sẽ bị trừ đi 50% của số tiền nhận được sau khi trừ chiết khấu.

► Ví dụ: Khi nạp thẻ 100.000đ với chiết khấu 10%, nếu điền sai giá trị thẻ thì quý khách chỉ nhận được 45.000đ

► Xem lịch sử đổi thẻ cào Tại đây

► Hỗ trợ chat góc phải màn hình hoặc bấm đây để chat Facebook