Đăng ký Đăng nhập

RA MẮT HỆ THỐNG CỰC CHUYÊN NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỔI CẢ VCOIN VÀ GARENA TẠI ĐÂY

- Sai mệnh giá -50%. 

Thẻ Zing vui lòng viết liền bỏ dấu -. Ví dụ: 8TDX-1RK9-8 thì viết thành 8TDX1RK98


ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đồng    20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 25%
Bạch kim 19% 19% 19% 19% 19% 19% 24% 24% 24%
Kim cương 18% 18% 18% 18% 18% 18% 23% 23% 23%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đồng    20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 20%
Bạch kim 19% 19% 19% 19% 19% 19% 24% 24% 24%
Kim cương 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đồng    32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Bạch kim 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Kim cương 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đồng    25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Bạch kim 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 24%
Kim cương 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đồng    26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Bạch kim 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Kim cương 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Nhóm của bạn là: Đồng